bg_research
 
 
 
 

การพัฒนาอุตสาหกรรมไทย ทั้งด้านการผลิตและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบ ด้านไมโครอิเล็กทรอนิกส์เพื่อนำไปประยุกต์ใช้จริงคือ หนึ่งในพันธกิจที่สำคัญของเรา เราจึงคำนึงถึงเสมอว่า การวิจัยและพัฒนาเป็นหน้าที่สำคัญยิ่ง ซึ่งเปรียบเสมือนพื้นฐานในการพัฒนาอุตสาหกรรมไทย เราจึงไม่เคยหยุดคิดและมุ่งมั่นวิจัยพัฒนาตลอดเวลา 13 ปีที่ผ่านมา

 
 
Copyright © 2008 Thai Microelectronics Center