นอกจากความเป็นเลิศด้านการบริการแล้ว เรายังให้ความสำคัญกับผลิตภัณฑ์เป็นพิเศษ เริ่มตั้งแต่กระบวนการผลิตไปจนถึงขั้นตอนการทดสอบผลิตภัณฑ์เพื่อให้ได้มาตรฐานระดับสากล สู่ประสิทธิภาพสูงสุดในการทำงานขององค์กรคุณ ผลิตภัณฑ์เด่นภายในศูนย์ฯ มีดังนี้
 
Copyright © 2008 Thai Microelectronics Center