ทีเมค เป็นหน่วยงานที่สนับสนุนการสร้างต้นแบบ และการขยายการผลิตทางด้าน เมมส์ และ เซนเซอร์ต่างๆ ด้วยเทคโนโลยีเซมิคอนดักเตอร์ ให้กับสตาร์ทอัพในอุตสาหกรรม ด้วยการลงทุนในการพัฒนาและผลิตที่เหมาะสม โดยทีมวิศวกรที่เชียวชาญเพื่อส่งมอบงานในเวลาที่สัญญา
 
TMEC is a unique specialty foundry for customized MEMs, various other sensors using semiconductor technologies with a clear focus on helping industrial startups to produce the sensor prototypes, applications, and volume production. As a foundry, we provide manufacturing and strong design support services to our customers with cost effective and the dedicated team to speed up the lead time.
 
 
 
Copyright © 2008 Thai Microelectronics Center