เกี่ยวกับทีเมค

ทีเมค เป็นหน่วยงานที่สนับสนุนการสร้างต้นแบบ และการขยายการผลิตทางด้าน เมมส์ และ เซนเซอร์ต่างๆ ด้วยเทคโนโลยีเซมิคอนดักเตอร์ ให้กับสตาร์ทอัพในอุตสาหกรรม ด้วยการลงทุนในการพัฒนาและผลิตที่เหมาะสม โดยทีมวิศวกรที่เชียวชาญเพื่อส่งมอบงานในเวลาที่สัญญา
 
Copyright © 2008 Thai Microelectronics Center