เราตระหนักดีถึงปัญหาต่างๆ ที่ผู้ประกอบการใหม่ ด้าน Sensor Technology กำลังประสบอยู่

          TMEC พร้อมช่วยลูกค้าด้วยบริการ และสิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็นด้านต่างๆ สำหรับสายการผลิต รวมถึงเครือข่ายพันธมิตรในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่
 
 
Copyright © 2008 Thai Microelectronics Center