วิสัยทัศน์

เป็นหน่วยงานระดับโลกที่ตอบโจทย์การสร้างนวัตกรรมเซนเซอร์และเมมส์ให้กับบริษัทสตาร์ทอัพในอุตสาหกรรม

พันธกิจ

เราส่งมอบนวัตกรรมทางด้านเซนเซอร์และบริการแบบครบวงจรให้กับลูกค้าด้วยทีมวิศวกรที่ทุ่มเทและความได้เปรียบด้วยการเข้าถึงซัพพลายเชนส์ที่เชื่อมต่อกัน

 
 
 
 
Copyright © 2008 Thai Microelectronics Center